Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

Дундговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудын хамт олны хуралдаанд танилцууллаа.

27-11-2018, 16:28     260


Тус аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар нь 2018 оны үйл ажиллагааны бүтэн жилийн тайланг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангаж, хамгаалах, Шүүхийн захиргааны үйл ажиллагааг удирдах, Шүүхийн хүний нөөцийг удирдах,

 Дэлгэрэнгүй

Иргэн танд

Шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн


Улсын тэмдэгтийн хураамж гэж юу вэ?

Хандалтын тоолуур
Санал асуулга
 

Та шүүхийн талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?

 
 
ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД