Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

Монголын Хуульчдын холбооноос сургалт зохион байгууллаа.

17-01-2018, 17:06 179

Дундговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын 2018 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймаг дахь Монголын Хуульчдын холбооны салбар хороотой хамтран сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтыг Монголын Хуульчдын холбооны Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга А.Оюунчимэг "Хуульд зааснаар өвлөх” сэдвээр тус шүүхийн хуульч болон аймгийн бусад хуульч нарт 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ноос 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.

Монголын Хуульчдын холбооны салбар хороотой Дундговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар жил болгон тогтмол хамтран ажилладаг. Өнгөрсөн 2017 оны ажлуудаас дурдвал: 5 дугаар сард Монголын Хуульчдын холбооноос Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг дэмжих сар болгосонтой холбогдуулж шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг дэмжих сар болгон шууд эвлэрүүлэн зуучлагчтай харилцах боломжгүй байдаг хөдөөгийн сумд руу эвлэрүүлэн зуучлагч томилолтоор ажиллах, мөн 6 дугаар сард "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”, 9 дүгээр сард зорилтот бүлэг буюу сурагч, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн оюутнуудад "Гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх” сэдвийн хүрээнд хамтран сургалт зохион байгуулах гэх мэт байв.

Энэ оны хамтын ажиллагааг амжилттай эхлүүлж, сургалт зохион байгуулсан Монголын Хуульчдын холбооны Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга А.Оюунчимэг, тус аймаг дахь салбар хорооны зохицуулагч Ж.Чимэддулам нарт талархсанаа илэрхийлье.

 

 

 

 

 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР


Иргэн танд

Шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн


Нээлттэй шүүх

Хандалтын тоолуур
Санал асуулга
 

Та шүүхийн талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?

 
 
ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД