Эрхэм зорилго: Шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод байлгах, шүүхэд хандах иргэдийн итгэл үнэмшил улам бүр нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх  үйлчилгээг  ойлгомжтой ,  хялбар, шуурхай болгох, шүүгч, шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангаж ажиллах.

Бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцов.

18-05-2020, 21:59 9

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Засаг даргын А/101 захирамжийн хүрээнд ‘’Бүх нийтийн угаалга, цэвэрлэгээ’’ арга хэмжээ 2020 оны 05 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд зохин байгуулагдаж Дундговь аймгийн шүүхийн нийт шүүгч, ажилтнууд хамрагдаж, дунджаар 44га талбайд тархсан хогийг цэвэрлэлээ.

 

 

Тус цэвэрлэгээний арга хэмжээнд Аймгийн 58 байгууллагын 1056 албан хаагч 2500га талбайн нийтийн эзэмшил газарт тархсан 49.3 тн хогийг цэвэрлэсэн байна.

 

 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Иргэн танд

Шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн


Улсын тэмдэгтийн хураамж гэж юу вэ?

Хандалтын тоолуур
Санал асуулга
 

Та шүүхийн талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?

 
 
ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД