-1

Архивын дотоод сургалт зохион байгууллаа

2024-01-22 17:50:03    |   135

\"\"    Тус шүүхийн Тамгын газраас Дундговь аймгийн ЗТГ-ын Архивын тасгийн дарга Т.Уранбайгалтай хамтран шүүгч, шүүхийн захиргааны албан хаагч нарт Архив, албан хэрэг хөтлөлт, захирамжлахын баримт бичиг боловсруулалт, Хадгаламжийн нэгжийн бүрдүүлэлт, техник ажиллагаа сэдвээр 2024 оны 01 сарын 09-ний өдөр дотоод сургалтыг зохин байгуулан ажиллаа.

\"\" 

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

. . .